Ona mě miluje

Premiéra hry stálé Ochotnické společnosti v Rakovníku se konala v roce 1862.

© 2018 Divadelní spolek Tyl Rakovník