Vražda v uhelném trhu

Premiéra hry stálé Ochotnické společnosti v Rakovníku se konala 30. listopadu 1868.

 

© 2021 Divadelní spolek Tyl Rakovník