Karla XII. návrat do vlasti

56. premiéra Divadelní jednoty ochotnické Tyl Rakovník se odehrála 26. prosince 1875.

Utrženo bylo 36,30zl. ze kterých bylo 2,45zl. poukázáno jako dar pro městkou knihovnu.

Autor: Vl. Prüner

© 2021 Divadelní spolek Tyl Rakovník